Algemene voorwaarden Kenniscentrum Argos

1.   Aanmelden

 • Bij het aanmelden voor onze evenementen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid.
 • U kunt zich voor een evenement aanmelden met het digitale aanmeldingsformulier op de website, tenzij anders aangegeven.
 • Onvolledig ingevulde aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.
 • U ontvangt per evenement een bevestiging per e-mail van uw aanmelding.
 • De datum van ontvangst van uw inschrijving geldt als inschrijfdatum.
 • Voor aanvang van het evenement krijgt u informatie over het programma, de locatie en eventueel voorbereidend werk.
 • Pas na ontvangst van uw betaling is de inschrijving definitief.

2.    Annuleren

 • Bij annulering binnen 14 dagen na de inschrijfdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering vanaf 60 dagen maar voor 14 dagen voor aanvang van het evenement wordt 50% van de volledige inschrijfkosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het evenement wordt 75% van de volledige inschrijfkosten in rekening gebracht.
 • Indien u gelijktijdig met uw annulering een vervanger aanmeldt worden er na overleg met en goedkeuring door Kenniscentrum Argos geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Annulering dient schriftelijk en/of per e-mail te geschieden.
 • Annulering dient door Kenniscentrum Argos schriftelijk en/of per e-mail te zijn bevestigd.
 • In geval van bijzondere omstandigheden kan Kenniscentrum Argos anders beslissen dan in bovengenoemde is omschreven.
 • Annulering door Kenniscentrum Argos is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. De volledige inschrijfkosten worden in dat geval aan u terugbetaald.

3.    Certificering

 • Bij voldoende participatie en aanwezigheid tijdens het evenement ontvangt u een certificaat. Voor ontvangst wordt van u verwacht dat u:
  • tijdens de bijeenkomsten 100% aanwezig bent tenzij anders en expliciet overlegd met Kenniscentrum Argos;
  • eventuele opdrachten met voldoende inzet uitvoert;
  • eventuele examens met een voldoende aflegt.

4.    Lesmateriaal

 • Het lesmateriaal van het evenement waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, doch niet anders gebruiken dan voor uw persoonlijke studie. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij de auteurs en/of Kenniscentrum Argos.

5.    Overige voorwaarden

 • Het evenement zal in het Nederlands worden verzorgd. Indien dit afwijkt zal dit duidelijk van tevoren vermeld worden.
 • Kenniscentrum Argos behoudt zich het recht voor bij ziekte van de sprekers/docenten/organisatoren deze te vervangen of de datum van het evenement te verschuiven naar een ander tijdstip.
 • Kenniscentrum Argos behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma of de inhoud van het evenement.