Rode Cocker Syndroom: feit of fabel?

Als een Cocker Spaniel gromt of bijt wordt er al snel gedacht aan het gevreesde Rode Cocker Syndroom: een vorm van onvoorspelbare en impulsieve agressie die vooral zou voorkomen bij rode Cockers. De laatste jaren wordt het bestaan van dit syndroom in twijfel getrokken. Is deze vorm van agressie een feit of een fabel?

Geschiedenis van het Rode Cocker Syndroom

Enkele decennia geleden nam de populariteit van de rode Cocker Spaniel enorm toe. Dit was mogelijk een gevolg van de Disneyfilm ‘Lady & de Vagebond’. Opvallend veel van deze honden vertoonden een heftige vorm van agressie die bovendien erg plotseling en vaak zonder provocatie optrad, bijvoorbeeld als er iemand langs de hond liep wanneer deze sliep. Ook bij Engelse Springer Spaniels zag men dit gedrag. Bij de meerkleurige Cockers, die vrijwel nooit gekruist worden met eenkleurige Cockers, werd dit gedrag veel minder gezien, wat deed vermoeden dat er een genetische oorzaak meespeelde. Mogelijk was er een populaire en veelgebruikte dekreu geweest die een genetische afwijking in het ras heeft gebracht.

Aparte vorm van agressie?

Later, toen de kennis over hondengedrag toenam en er meer inzicht kwam in het ontstaan van agressie en in verschillende vormen van agressief gedrag, werd duidelijk dat bij veel Cockers iets heel anders aan de hand was dan de typische impulsieve en heftige agressie die past bij het Rode Cocker Syndroom. Ook tegenwoordig zien we honden die bijvoorbeeld angstagressie laten zien. Deze grommen of bijten omdat ze iets heel eng vinden en tonen daarbij bovendien veel dreigsignalen. Ook conflictgerelateerde agressie (vroeger vaak dominante agressie genoemd) komt veel voor, met name – ironisch genoeg – wanneer mensen de hond onnodig hard aanpakken uit angst voor het ontwikkelen van een agressieprobleem. Zo kan het gebeuren dat een hond gaat grommen in reactie op de ‘agressie’ van de eigenaar, wanneer deze de hond te hardhandig of streng van de bank stuurt. De hond begrijpt dan eigenlijk niet wat de dreigende eigenaar van hem wil. Daarnaast zijn er nog andere vormen van agressie aan te wijzen die in feite horen bij het normale gedragsrepertoire van een hond en niet abnormaal of pathologisch (= het gevolg van een ziekte of afwijking) zijn. Door deze inzichten is men gaan twijfelen of het Rode Cocker Syndroom eigenlijk wel bestaat.

Onderzoek naar het Rode Cocker Syndroom

Het is dus de vraag of er echt een aparte, afwijkende en mogelijk pathologische vorm van agressie bij Cocker Spaniels voorkomt. Interessant in dit kader is een onderzoek met vragenlijsten onder ruim 1000 eigenaren van Cocker Spaniels. Hieruit bleek dat eenkleurige en vooral de rode Cockers meer agressie vertoonden dan meerkleurige Cockers. Volgens de onderzoekers duidt dit op een genetische basis voor deze vorm van agressie.

In een ander onderzoek is het serotonineniveau van Cockers met agressieproblemen vergeleken met dat van honden van andere rassen die agressie vertoonden. Hieruit bleek dat de Cockers in het onderzoek wel degelijk vaker impulsieve agressie vertoonden en dat zij veel lagere serotonineniveaus hadden dan de andere honden. Serotonine is een stof die in de hersenen een rol speelt bij de regulatie van emoties, waaronder agressie. Lagere serotoninewaarden worden dan ook in meerdere onderzoeken gelinkt aan een toename van met name impulsieve en excessieve vormen van agressie.

Conclusie

Het lijkt dus heel goed mogelijk dat er bij sommige rode Cocker Spaniels die overmatige en impulsieve agressie vertonen, een genetisch serotoninetekort meespeelt. Echter, meer onderzoek is nodig om dit definitief te kunnen vaststellen, te meer omdat er ook andere rassen worden genoemd waarbij impulsieve en heftige vormen van agressie vaker lijken voor komen. Mogelijk is dit dus niet een probleem dat alleen bij Cocker Spaniels speelt. Daarnaast blijft het belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat er vele vormen van agressie bestaan en dat slechts bij een zeer klein aantal van de agressieve Cocker Spaniels er sprake zou kunnen zijn van dit syndroom. Daarom is het belangrijk om bij agressieproblemen een gediplomeerd gedragstherapeut in te schakelen.

Bronnen

Meer artikelen:

Het belang van voorspelbaarheid

Je hebt vast wel eens meegemaakt dat een dagje uit totaal anders liep dan verwacht: de trein kwam niet opdagen, de tickets bleken verlopen, het

Doe ik het wel goed?

Iedereen is wel eens onzeker over de opvoeding van zijn hond. Doe ik niet te veel met mijn hond en raakt hij nu overprikkeld? Of

Meer weten:

Volg lezingen en cursussen vanuit huis wanneer het jou uitkomt.